O knihovně

Zřizovatel: Městské kulturní středisko Lidový dům
Bělohrobského 78
33601 Blovice
IČO 45330549
Název organizace: Městská knihovna Blovice
Sídlo a adresa: Bělohrobského 78
33601 Blovice
Forma právnické osoby: Příspěvková organizace

 

Městská knihovna Blovice je veřejnou univerzální knihovnou, která plní funkci městské knihovny. V souladu se zákonem č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), plní rovněž na základě pověření regionální funkcí služby pro profesionální a neprofesionální knihovny v okolí. Předmětem činnosti je poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.