Často kladené dotazy

Co potřebuji, chci-li se přihlásit do knihovny?

Musíte se osobně dostavit do knihovny a předložit občanský průkaz. Děti do 15 let předloží vyplněnou přihlášku (vyzvednou si osobně u knihovnice), opatřenou podpisem zákonného zástupce. Pak už zbývá jen zaplatit roční poplatek podle platného ceníku a můžete si půjčovat.

Co mám udělat pro to, když chci ukončit členství v knihovně?

Členství v knihovně platí každému čtenáři 1 rok od zaplacení členského poplatku, pokud není obnoveno čtenářem, automaticky zaniká.

Co je to čtenářské konto?

Čtenářské konto je prostředí on-line katalogu, ve kterém můžete zjistit stav svých výpůjček, poplatků, rezervací i datum Vaší poslední návštěvy v knihovně. Pro vstup je nutno zadat číslo čtenářského průkazu.

Kolik knih si lze půjčit domů?

Počet knih není omezen, důležitá je pro čtenáře doba vracení knih.

Na jak dlouho si mohu knihy nebo periodika půjčit?

Výpůjční lhůta pro všechny dokumenty (knihy i periodika) v oddělení pro děti i oddělení pro dospělé je 1 kalendářní měsíc.

Pokud knihy (časopisy) nestihnu přečíst ve výpůjční lhůtě, lze si výpůjčky prodloužit ?

Ano, výpůjčky lze prodloužit až dvakrát o 4 týdny, požádá-li o to čtenář před uplynutím výpůjční lhůty a nežádá-li o dokument jiný čtenář (viz rezervace titulu). Výpůjčky je možno prodloužit při vaší osobní návštěvě, telefonicky nebo elektronicky – e-mailem či přes on-line katalog (čtenářské konto). Toto prodloužení se netýká periodik, kde je půjčovní doba nejdéle měsíc.

Co se stane, nestihnu –li vrátit vypůjčené dokumenty ve stanovené lhůtě?

Pokud nestihnete vrátit vaše výpůjčky ve stanovené lhůtě, budete muset uhradit poplatky z prodlení dle platného ceníku. První ani druhou upomínku knihovna neposílá poštou, pouze je zaznamenána na vašem čtenářském kontě. Domů vám tedy přijde poštou až 3. a 4. upomínka.

Poplatek z prodlení zaplatím za každý vypůjčený dokument?

Ne, poplatek z prodlení se platí za překročení výpůjční lhůty bez ohledu na počet půjčených dokumentů.

Pokud potřebuji půjčit dokument, který vaše knihovna nemá ve fondu, je nějaká možnost?

Ano, můžeme vám ji zajistit prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS). Tato služba je za poplatek dle platného ceníku. Vyřízení služby trvá většinou jeden týden.

Chci si půjčit knihu, kterou máte v knihovně, ale právě nyní ji má půjčenou jiný čtenář. Je nějaká možnost rezervace knihy?

Ano, knihu je možno si rezervovat (tj. zamluvit) buď přímo u knihovnice, telefonicky nebo prostřednictvím on-line katalogu(čtenářské konto). Rezervace dokumentů je bezplatná. Pokud jste knihovně poskytli vaši emailovou adresu, dostanete na ni oznámení o vyřízení vaší rezervace a uložení dokumentu v knihovně.

Mohu komunikovat s knihovnou, aniž bych ji navštívil?

Ano, na našich webových stránkách máte uvedeny všechny možné kontakty. Nejlépe: telefonicky na čísle 371 522 158 nebo emailem info@knihovnablovice.cz.