Ceník

Ceník služeb

Platný od 01. 04. 2013

Registrační poplatek na kalendářní rok
Dospělí 160,- Kč
Důchodci 100,- Kč
Děti a studenti 60,- Kč
Rodina (dospělí 100,- + dítě 60,-) 160,- Kč
Jednorázová výpůjčka 40,- Kč
Poškození čárového kódu 10,- Kč
Ztráta nebo poškození knih cena knihy +50,- Kč
Ztráta nebo poškození časopisu trojnásobná cena
Upomínka
Při nedodržení půjčovní doby 5,- Kč
1. po měsíci – neposílá se 20,- Kč
2. po dalším měsíci – neposílá se 40,- Kč
3. po dalších 14 dnech – poštou 80,- Kč
4. předsoudní 200,- Kč
Ceník speciálních služeb knihovny
Odeslání knihy půjčené na MVS 70,- Kč
Zhotovení nového čtenářského průkazu při ztrátě 10,- Kč
Tisk A4 černobíle – jednostranně 3,- Kč
Tisk A4 černobíle – oboustranně 5,- Kč
Tisk A4 barevně jednostranně 20,- Kč
Využití internetu – započatá 1/4 hodina 10,- Kč
Využití internetu – pro registrované čtenáře 1 hodina zdarma