Regionální služby

Městská knihovna Blovice je od roku 2002 knihovnou pověřenou regionálními funkcemi. Funkci krajské knihovny pro regionální funkce Plzeňského kraje plní Studijní a vědecká knihovna v Plzni.

Na okrese Plzeň-jih byly plněním regionálních služeb pověřeny
4 knihovny:

  • Městská knihovna Blovice
  • Městská knihovna Dobřany
  • Městská knihovna Nepomuk
  • Městská knihovna Přeštice